Monika Demków

PKO BANK POLSKI SA / PKO BANK POLSKI
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Miejsce w firmie Rocznik
00:35:16
-00:13:28
+00:18:49
1638 1638 4 2
65 / 86
-00:10:35
+00:12:44
00:59:36
-00:36:13
+00:29:40
6587 1101 7 3
264 / 403
-00:25:06
+00:23:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii