Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:35
-00:38:19
+00:42:37
8333 2793
73 / 81
-00:08:35
+00:27:51
00:36:13
-00:24:04
+00:19:36
1591 1591
7 / 11
-00:03:05
+00:11:04
01:17:24
-00:29:21
+00:47:55
11620 3994
96 / 98
-00:02:43
+00:34:29
00:38:16
-00:11:02
+00:20:44
1464 1464
8 / 8
+00:11:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii