Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:24
-00:42:21
+00:34:55
9241 2518
82 / 102
-00:15:02
+00:26:49
01:00:55
-00:34:54
+00:30:59
7080 1322
78 / 115
-00:18:22
+00:22:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii