Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:28
-00:46:17
+00:30:59
7685 5965
253 / 392
-00:24:41
+00:22:23
01:00:45
-00:35:04
+00:30:49
7005 5717
248 / 339
-00:29:48
+00:21:03
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii