Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:48
-00:45:57
+00:31:19
7823 6043
409 / 599
-00:27:30
+00:27:09
00:56:25
-00:39:24
+00:26:29
5231 4608
269 / 498
-00:32:53
+00:23:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii