Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:48
-00:35:14
+00:44:06
7082 2528
K20 : 645
230 / 241
-00:14:29
+00:42:59
01:07:54
-00:40:21
+00:38:01
5347 976
130 / 155
-00:19:23
+00:26:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii