Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:06
-00:41:48
+00:39:08
7905 5381
110 / 126
-00:17:48
+00:30:53
01:07:53
-00:38:52
+00:38:24
10325 7155
119 / 133
-00:14:13
+00:27:53
01:02:23
-00:33:26
+00:32:27
7562 6028
111 / 138
-00:25:12
+00:26:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii