Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:20:54
-00:29:08
+00:50:12
7320 2698
K50 : 111
43 / 43
+00:40:12
00:49:51
-00:56:54
+00:20:22
2371 157
13 / 70
-00:32:36
+00:07:55
01:01:29
-00:34:20
+00:31:33
7278 1397
52 / 72
-00:18:58
+00:22:05
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii