Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:31
-00:39:14
+00:38:02
10229 3100
513 / 599
-00:20:47
+00:33:52
00:33:35
-00:15:43
+00:16:03
1023 1023
57 / 87
-00:13:41
+00:11:41
01:13:30
-00:22:19
+00:43:34
9445 2567
484 / 498
-00:15:48
+00:40:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii