Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:09
-00:43:01
+00:30:49
5521 1262
K30 : 632
248 / 386
-00:27:06
+00:27:07
00:59:23
-00:47:22
+00:29:54
7191 1496
378 / 599
-00:28:55
+00:25:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii