Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:10:19
-00:39:43
+00:39:37
6759 2304
K30 : 1054
304 / 337
-00:30:14
+00:32:26
01:06:21
-00:43:33
+00:37:23
7588 2337
380 / 430
-00:43:33
+00:27:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii