Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:11
-00:48:51
+00:30:29
5157 1367
K30 : 632
232 / 326
-00:27:05
+00:27:13
00:59:44
-00:32:15
+00:27:47
3894 961
K35 : 209
187 / 299
-00:21:51
+00:26:12
00:59:25
-00:47:20
+00:29:56
7204 1503
372 / 585
-00:33:36
+00:27:45
01:05:54
-00:29:55
+00:35:58
8478 1978
411 / 478
-00:20:18
+00:35:30
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii