Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:06
-00:34:43
+00:31:10
7143 5795
248 / 333
-00:22:40
+00:28:21
00:59:11
-00:47:23
+00:29:34
5115 4470
153 / 247
-00:24:46
+00:25:48
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii