Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:16
-00:45:29
+00:31:47
8049 6149
420 / 599
-00:27:02
+00:27:37
00:53:12
-00:42:37
+00:23:16
3738 3437
182 / 498
-00:36:06
+00:19:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii