Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:47
-00:32:02
+00:33:51
7963 6248
82 / 100
-00:17:43
+00:26:32
01:06:57
-00:39:37
+00:37:20
7153 5692
85 / 107
-00:27:36
+00:28:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii