Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:47
-00:38:58
+00:38:18
10303 7149
98 / 111
-00:11:41
+00:29:45
01:12:53
-00:33:41
+00:43:16
7974 6079
99 / 107
-00:21:40
+00:34:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii