Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:52
-00:34:57
+00:30:56
7054 5742
67 / 106
-00:20:47
+00:21:44
01:06:39
-00:39:55
+00:37:02
7107 5667
79 / 98
-00:24:38
+00:26:37
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii