Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:18
-00:45:27
+00:31:49
8066 6156
268 / 392
-00:23:51
+00:23:13
01:05:36
-00:30:13
+00:35:40
8422 6475
294 / 339
-00:24:57
+00:25:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii