Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:41
-00:27:08
+00:38:45
8982 6710
460 / 498
-00:20:37
+00:35:28
00:52:04
-00:54:30
+00:22:27
2507 2355
97 / 360
-00:37:09
+00:18:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii