Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:03
-00:24:46
+00:41:07
9247 2438
43 / 50
-00:11:00
+00:26:57
01:09:19
-00:37:15
+00:39:42
7581 1675
38 / 45
-00:12:42
+00:26:25
01:20:09
-00:28:36
+00:51:23
6852 1612
45 / 45
+00:40:22
01:28:22
-00:19:53
+00:58:29
6539 1588
42 / 43
-00:05:03
+00:48:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii