Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:23:43
-00:22:51
+00:54:06
8417 6281
330 / 336
-00:15:06
+00:47:17
01:09:15
-00:39:30
+00:40:29
6128 4912
259 / 293
-00:32:47
+00:30:20
01:18:03
-00:30:12
+00:48:10
6283 4847
248 / 268
-00:23:50
+00:41:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii