Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:27
-00:43:43
+00:30:07
5336 1171
K20 : 360
258 / 403
-00:30:23
+00:29:00
01:03:52
-00:31:57
+00:33:56
7981 1725
332 / 395
-00:22:09
+00:32:29
01:19:24
-00:27:10
+00:49:47
8320 2083
299 / 305
-00:12:45
+00:48:12
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii