Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:25:13
-00:23:32
+00:56:27
6955 5288
287 / 288
-00:04:39
+00:50:13
01:11:23
-00:36:52
+00:41:30
5772 4606
241 / 260
-00:17:43
+00:33:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii