Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:42
-00:31:28
+00:42:22
7935 2594
K30 : 1226
352 / 386
-00:15:33
+00:38:40
01:17:37
-00:28:57
+00:48:00
8256 2047
352 / 360
-00:11:36
+00:43:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii