Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:04:58
-00:41:47
+00:35:29
9435 2637 1
194 / 244
-00:28:05
+00:25:41
01:10:48
-00:25:01
+00:40:52
9228 2426 1
192 / 202
-00:09:10
+00:34:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii