Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:04:52
-00:39:18
+00:34:32
6559 1794
K20 : 574
204 / 278
-00:27:00
+00:28:27
01:08:15
-00:41:39
+00:39:17
7928 2535
279 / 311
-00:23:40
+00:35:58
01:21:18
-00:25:16
+00:51:41
8365 2107
243 / 247
-00:02:39
+00:47:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii