Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:04
-00:37:41
+00:39:35
10562 3312
540 / 592
-00:15:42
+00:31:56
01:05:15
-00:41:19
+00:35:38
6814 1306
261 / 336
-00:33:34
+00:28:49
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii