Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:09
-00:30:40
+00:35:13
8340 1898
292 / 333
-00:18:37
+00:32:24
00:59:36
-00:46:58
+00:29:59
5270 691
160 / 247
-00:24:21
+00:26:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii