Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:02
-00:32:47
+00:33:06
7771 1620
275 / 333
-00:20:44
+00:30:17
00:58:24
-00:48:10
+00:28:47
4800 552
147 / 247
-00:25:33
+00:25:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii