Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:42
-00:43:20
+00:36:00
6255 1971
K40 : 439
184 / 220
-00:20:59
+00:31:40
01:13:37
-00:30:45
+00:42:16
7403 2520
K40 : 507
222 / 232
-00:09:58
+00:37:50
01:02:44
-00:45:31
+00:32:51
4488 662
135 / 191
-00:37:58
+00:21:58
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii