Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:02
-00:37:08
+00:36:42
7080 2095
K30 : 1015
341 / 404
-00:24:24
+00:28:22
00:57:55
-00:51:59
+00:28:57
5184 1063
252 / 430
-00:51:59
+00:19:12
01:04:28
-00:31:21
+00:34:32
8147 1805
364 / 436
-00:29:24
+00:30:42
01:11:42
-00:34:52
+00:42:05
7859 1836
324 / 350
-00:16:28
+00:33:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii