Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:14
-00:45:20
+00:31:37
5779 4910
246 / 316
-00:29:47
+00:26:45
00:52:41
-00:56:04
+00:23:55
2184 2051
73 / 246
-00:34:03
+00:13:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii