Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:20
-00:49:34
+00:31:22
6077 1472
260 / 380
-00:34:11
+00:23:48
00:49:19
-00:57:15
+00:19:42
1602 82
67 / 348
-00:39:50
+00:11:38
00:53:43
-00:55:02
+00:24:57
2537 176
104 / 260
-00:37:14
+00:18:19
00:57:35
-00:50:40
+00:27:42
3218 350
136 / 260
-00:39:51
+00:22:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii