Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:18
-00:41:44
+00:37:36
6537 4381
M30 : 1800
295 / 326
-00:19:58
+00:34:20
01:16:24
-00:30:21
+00:46:55
11561 7608
572 / 585
-00:16:37
+00:44:44
00:49:30
-00:46:19
+00:19:34
2169 2044
109 / 478
-00:36:42
+00:19:06
00:57:50
-00:48:44
+00:28:13
4598 4094
213 / 361
-00:23:58
+00:28:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii