Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:09
-00:33:49
+00:26:35
1520 1155
M50 : 114
27 / 53
-00:22:34
+00:23:27
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii