Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:28
-00:21:21
+00:44:32
9506 2601
66 / 72
-00:05:59
+00:35:04
01:20:39
-00:25:55
+00:51:02
8349 2100
76 / 77
-00:05:05
+00:40:47
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii