Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:08
-00:32:02
+00:41:48
7884 2565
K20 : 842
82 / 94
-00:09:51
+00:33:16
00:58:36
-00:47:58
+00:28:59
4880 571
86 / 140
-00:21:07
+00:21:32
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii