Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:28
-00:34:20
+00:34:34
5352 1603
K30 : 711
208 / 251
-00:23:28
+00:31:55
01:09:09
-00:35:13
+00:37:48
6743 2120
K30 : 1007
286 / 346
-00:23:45
+00:37:18
00:33:53
-00:14:51
+00:17:26
1438 1438
59 / 92
-00:08:55
+00:10:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii