Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:10
-00:36:52
+00:42:28
6991 2463
K20 : 630
112 / 116
-00:09:37
+00:38:50
01:11:44
-00:24:05
+00:41:48
9301 2476
100 / 105
-00:06:00
+00:38:59
01:05:14
-00:41:20
+00:35:37
6806 1302
114 / 141
-00:33:54
+00:31:01
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii