Małgorzata Świć

Trucht Tarchomin Team
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
00:26:19
-00:22:25
+00:09:52
187 187 1
3 / 59
-00:18:43
+00:01:50
00:55:25
-00:51:20
+00:25:56
5074 692 5
177 / 392
-00:29:44
+00:17:20
00:56:25
-00:39:24
+00:26:29
5237 624 5
177 / 339
-00:34:08
+00:16:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii