Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:19
-00:34:30
+00:31:23
7212 5844
269 / 375
-00:24:59
+00:25:58
00:54:13
-00:52:21
+00:24:36
3324 3066
151 / 316
-00:36:48
+00:19:44
00:57:13
-00:51:32
+00:28:27
3640 3312
138 / 246
-00:29:31
+00:17:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii