Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:48
-00:28:01
+00:37:52
8856 6664
453 / 498
-00:21:30
+00:34:35
01:14:50
-00:33:55
+00:46:04
6597 5133
239 / 251
-00:29:32
+00:43:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii