Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:06
-00:33:42
+00:35:12
5464 1666
K30 : 744
245 / 284
-00:27:15
+00:31:55
01:04:33
-00:42:12
+00:35:04
9294 2550
471 / 592
-00:20:13
+00:27:25
00:31:12
-00:18:06
+00:13:40
678 678
43 / 91
-00:11:29
+00:06:27
01:03:13
-00:43:21
+00:33:36
6306 1071
236 / 336
-00:35:36
+00:26:47
01:11:50
-00:36:55
+00:43:04
6390 1354
270 / 293
-00:30:12
+00:32:55
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii