Agnieszka Kerner

GRUPA BIEGOWA UM W-wa
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:01:58
-00:37:50
+00:31:04
4661 1237
K40 : 308
15
185 / 266
-00:31:23
+00:24:15
00:59:03
-00:50:59
+00:28:21
4580 1095
K40 : 229
11
182 / 289
-00:47:34
+00:28:21
01:00:09
-00:44:13
+00:28:48
4681 1041
K30 : 512
11
191 / 332
-00:39:39
+00:23:06
01:03:14
-00:45:31
+00:34:28
5122 768 2
174 / 237
-00:22:00
+00:31:08
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii