Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:25
-00:41:09
+00:35:48
6856 1325
75 / 97
-00:28:13
+00:29:58
01:04:14
-00:44:31
+00:35:28
5343 863
65 / 97
-00:29:26
+00:28:29
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii