Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:57
-00:42:37
+00:34:20
6500 1156
198 / 247
-00:20:00
+00:30:34
01:19:19
-00:29:26
+00:50:33
6821 1590
147 / 151
-00:04:32
+00:42:19
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii