Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:59:18
-00:47:16
+00:29:41
5148 4494
40 / 77
-00:26:26
+00:19:26
00:58:57
-00:49:48
+00:30:11
4147 3704
40 / 72
-00:31:45
+00:19:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii