Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:23
-00:37:31
+00:43:25
8414 2843
335 / 356
-00:09:47
+00:36:35
01:06:00
-00:40:45
+00:36:31
9791 2841
367 / 446
-00:40:44
+00:29:21
00:55:02
-00:40:47
+00:25:06
4607 476
202 / 395
-00:28:03
+00:20:50
00:56:31
-00:50:03
+00:26:54
4128 402
149 / 306
-00:20:59
+00:17:30
01:08:05
-00:40:40
+00:39:19
5994 1146
223 / 264
-00:21:03
+00:31:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii