Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:05
-00:45:29
+00:31:28
5741 851
242 / 316
-00:29:56
+00:26:36
01:07:08
-00:41:37
+00:38:22
5853 1078
205 / 246
-00:19:36
+00:27:34
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii