Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:42
-00:42:52
+00:34:05
6427 5299
67 / 98
-00:27:35
+00:23:40
00:46:10
-01:02:35
+00:17:24
631 606
5 / 91
-00:50:38
+00:05:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii